TK2023: wat wil de Partij voor de Dieren?

Geplaatst door Gabriël van Seumeren

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom plozen we de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen uit. Vandaag: wat wil de Partij voor de Dieren? 

De Partij voor de Dieren wijdt een hoofdstuk aan ‘betaalbaar, groen en beter vervoer’. Daar kan niemand tegen zijn, maar als je hoort hoe de partij dit wil bereiken heb je wellicht nog wat second thoughts. “De Partij voor de Dieren kiest voor een radicale, duurzame omslag van de manier waarop we ons verplaatsen. Dat betekent: meer ruimte voor de voetganger en (elektrische) fietser, minder autoverkeer, minder vliegen en snel, betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer.” Toch wil de dierenpartij niet simpelweg alle fossiele auto’s vervangen door elektrische. “Auto’s staan tenslotte 95 procent van de tijd stil en gebruiken zo onnodig veel grondstoffen en openbare ruimte. We sturen duidelijker op vervuiling en pakken dus SUV’s harder aan dan zuinigere auto’s.” Toch komen SUV’s er nog genadig af in vergelijking met privévliegtuigen: die worden helemaal verboden, als het aan de PvdD ligt. 

Eerder groen voor fietsers en voetgangers

In de optiek van de PvdD moeten er meer woonerven komen, waar de voetganger altijd voorrang heeft en de automobilist stapvoets rijdt. Ook moeten er meer (snel)fietspaden komen, waar bovendien de verkeerslichten zo zijn afgesteld, dat fietsers en voetgangers eerder groen licht krijgen. 

Minder auto’s

Er is ook een hoofdstuk in het verkiezingsprogramma met de veelzeggende titel Minder auto’s. “Met beter openbaar vervoer en meer deelmobiliteit hebben we ook minder auto’s nodig. Zo komt er meer ruimte op straat en zijn automobilisten goedkoper uit. Je betaalt tenslotte alleen als je de auto ook echt gebruikt.” 

De voorstellen van de PvdD zijn erop gericht openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en de auto juist minder aantrekkelijk. Zo gaan de prijzen in het OV met vijftig procent naar beneden en wordt de btw op tickets afgeschaft. Voor auto’s staat er heel wat op stapel als het aan de PvdD ligt: méér trajectcontroles, een snelheidsbegrenzer voor personenauto’s, rekeningrijden, een belastingherziening waardoor SUV’s minder aantrekkelijk worden en het afbouwen van belastingvoordelen voor auto’s. 

In samenwerking met gemeenten en provincies zouden er volgens de PvdD strenge milieuzones ingesteld moeten worden. Ook moet er een streep door plannen voor nieuwe wegen, want ‘meer asfalt lost de files niet op’, stelt de partij. Dat betekent dat de A27 bij Amelisweerd niet verbreed wordt en het doortrekken van de A15 niet doorgaat. 

Vliegvelden dicht

Overigens moet niet alleen de auto het ontgelden, want ook vliegen en weg- en watertransport krijgen het zwaar als het aan de PvdD ligt. Zo sluiten de vliegvelden Maastricht, Eelde en Rotterdam The Hague Airport (voorheen Zestienhoven), moet er een verbod komen op vluchten tot 750 kilometer en worden ook privéjets verboden. 

Verder wil de partij een forse CO2-belasting voor alle vrachtschepen en komt er voor de scheepvaart sowieso een einde aan de belastingvoordelen op fossiele brandstof. Superjachten moeten worden verboden, het aantal aanlegvergunningen voor cruiseschepen omlaag. 

Alles elektrisch

En op de weg? In 2030 moeten vrijwel alle bestel- en vrachtauto’s in Nederland elektrisch zijn. Vrijwel? Ja, want een klein deel rijdt op groene waterstof. 

Uiteraard heeft de partij ook standpunten op allerlei andere gebieden. We raden je dan ook aan de partijprogramma’s te lezen voor je gaat stemmen. Als je daar geen tijd voor hebt, kun je uiteraard ook de Stemwijzer (of een alternatief daarvoor) invullen. 

Mogelijk interessante artikelen: