Regeerakkoord: bijtelling youngtimers ongewijzigd

Geplaatst door Perry Snijders

Gisteren werd eindelijk een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. De nieuwe kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor automobilisten, maar de bijtellingsregeling voor youngtimers blijft vooralsnog buiten schot. 

Vanaf de verkiezingen duurde het negen maanden tot er éindelijk een nieuw regeerakkoord werd gepresenteerd. In de hal van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer presenteerden de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de nieuwe plannen aan de natie. In de media wordt al gesproken over ‘het sinterklaasakkoord van Rutte IV’, waarin ‘voor elke pijn een zak met geld’ is. Toch is dat wat al te snel geoordeeld, want voor automobilisten verandert er veel, maar de kans dat ze minder gaan betalen is klein. 

Onbelaste kilometervergoeding omhoog

Toch is er ook voor automobilisten een lichtpuntje. Het kabinet verhoogt namelijk de onbelaste reiskostenvergoeding. Een concreet bedrag wordt in het regeerakkoord niet genoemd, maar bronnen melden dat deze vergoeding van 19 naar 23 cent per kilometer zou gaan. 

Meer geld voor wegen

En dat is niet het enige goede nieuws, want er wordt ook structureel 1,25 miljard euro uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen — ‘ook met het oog op de verkeersveiligheid’. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt bovendien bekeken waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid ‘zinvol verlaagd kan worden’ naar 30 kilometer per uur. Op andere wegen blijft de snelheid ongewijzigd. 

Het nieuwe kabinet is van plan de infrastructuur uit te breiden en te verbeteren. Dat geldt voor wegen, maar ook voor het ov, de fiets en over het water. “We focussen hierbij op de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen,” meldt het akkoord. 

Kilometerheffing vanaf 2030

Tot zover alleen maar goed nieuws, maar er komen grotere veranderingen aan voor de automobilist. Na jaren van discussiëren, uitstel, afstel en heen en weer-gepraat wordt nu namelijk rekeningrijden ingevoerd. “We introduceren in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode de wetgeving vast.” Merkwaardig genoeg is de heffing niet tijd- en plaatsgebonden; dat betekent dat een nachtelijke rit van Oude Pekela naar Stadskanaal exact even duur is als een rit in de Randstad middenin de ochtendspits. Daar zal ongetwijfeld nog veel discussie over volgen, ook al omdat de ov-verbindingen in de Randstad nu eenmaal veel beter zijn dan die in bijvoorbeeld Zeeland of Limburg. 

Bijtelling youngtimers

In de plannen komt veel terug van de ideeën die de mobiliteitscoalitie afgelopen zomer lanceerde. Een alliantie van ANWB, Bovag, RAI Vereniging, leasekoepel VNA en milieuorganisatie Natuur & Milieu kwam toen met het Autobelastingplan 2022-2030. Vervelend voor youngtimerrijders is echter dat die kongsie zich ook keerde tegen de bijtellingsregeling voor youngtimers. 

In het nieuwe regeerakkoord wordt daarover echter niets gemeld. Vooralsnog blijft de youngtimerregeling dus ongewijzigd, maar dat is geen garantie voor de toekomst; de regeling wordt in het regeerakkoord simpelweg niet genoemd.

Overigens is de youngtimerregeling niet alleen ingevoerd omdat het nu eenmaal redelijk is om een auto van vijftien jaar of ouder niet meer bij te tellen over de nieuwwaarde. De regeling was óók bedoeld om een einde te maken aan de situatie dat jonge klassiekers werden bijgeteld over de nieuwprijs, terwijl die een stuk lager lag dan de actuele waarde. Zo was het enige tijd populair om met uitvoerig gerestaureerde Citroëns DS en Jaguars XK te rijden die een veelvoud van de nieuwprijs waard waren. 

Mogelijk interessante artikelen: